GALIMEX EKO, a.s. - autorizovaný spracovateľ starých vozidiel


Postup a dokumenty pre získanie „Potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie“

vozidlo by malo byť kompletné, aby spĺňalo podmienky v zmysle zákona o odpadoch /karoséria, prevodovka, motor, nápravy, kolesá/

občiansky preukaz

majiteľ vozidla odovzdá VEĽKÝ technický preukaz, MALÝ technický preukaz, tabuľky s evidenčným číslom

v prípade, že neodovzdáva vozidlo majiteľ vozidla, musí klient doniesť splnomocnenie potvrdené notárom

v prípade, že je vozidlo písané na firmu, je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu. Ak sa nemôže dostaviť štatutárny zástupca, je potrebné doniesť splnomocnenie overené notárom. Firmy, ktoré majú vo výpise z Obchodného registra povinnosť používať pri podpise pečiatku – nezabudnúť doniesť aj pečiatku na podpisy dokumentov.

v prípade dedičského konania doniesť osvedčenie o dedičstve


Postup a dokumenty pre získanie „Potvrdenia o prevzatí starého vozidla“, ktoré je na leasing:

postupy a dokumenty ako v predchádzajúcich bodoch

splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom jeho likvidácie a odhlásenia z evidencie

overené splnomocnenie osoby poverenej leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom + občiansky preukaz

pečiatku firmy /ak je to potrebné/ a výpis z Obchodného registra


Postup a dokumenty potrebné pri odhlasovaní vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte

na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR požiadať o odhlásenie vozidla z evidencie – vypíšete žiadosť

potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie

biela karta z povinného zmluvného poistenia

nezabudnite vo Vašej poisťovni požiadať o zrušenie poistnej zmluvy


Upozornenie

Všetky staré vozidlá sa okamihom vyradenia z evidencie stávajú nebezpečným odpadom ! Pokiaľ nemáte súhlas na nakladanie s takýmto odpadom, alebo jeho časťami a zároveň sa neviete preukázať ako ste naložili s takýmto odpadom, hrozí Vám pokuta:
súkromná osoba: § 80, Zákona č. 386/2009 Z.z. – pokuta do 663,88 €
firma: § 78, Zákona č. 386/2009 Z.Z. – pokuta do 16.596,96 €