GALIMEX EKO, a.s. - autorizovaný spracovateľ starých vozidiel


Zákony a vyhlášky

pdf_ikona.jpg

Zákon č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.pdf_ikona.jpg

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.pdf_ikona.jpg

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.pdf_ikona.jpg

Vyhláška MZP SRč. 371/2015 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.pdf_ikona.jpg

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z.
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
Doporučujeme

Povinnosti držiteľa starého vozidla

Povinnosti držiteľa starého vozidla sú uvedené v § 63 a § 67 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.