GALIMEX EKO, a.s. - autorizovaný spracovateľ starých vozidiel


Povolenia

 

pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - autorizácia do 29.6.2014
vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 6.7.2009


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - autorizácia do 29.6.2014 - zmena
vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 26.1.2010


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - autorizácia do 29.6.2014 - zmena
vydal: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 19.7.2010


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - autorizácia - predĺženie do 29.6.2019
vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 26.2.2014


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - autorizácia - predĺženie platnosti do 30.6.2024
vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28.1.2019


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. -súhlas pre zber starých vozidiel pre prevádzku GALIMEX EKO, a.s. Rosinská cesta 17, 010 01 Žilina
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Žiline dňa 18.8.2008


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 14.4.2009


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - doplnenie
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 3.9.2010


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - doplnenie
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 5.5.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie od 1.4.2012 do 31.3.2015
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 14.12.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie od 1.4.2015 do 31.3.2018
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.12.2014


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - zmena
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 11.10.2017


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na preprava nebezpečných odpadov
vydal: Krajský úrad životného prostredia v Žiline dňa 11.8.2009


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov do 30.9.2012
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 12.10.2009


pdf_ikona.jpgGalimex EKO a.s. - Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov do 30.9.2012 - doplnenie
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 31.5.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov do 31.10.2015
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 26.11.2012


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov od 1.11.2015 do 31.10.2018
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 27.7.2015


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov od 1.11.2015 do 31.10.2018 - doplnenie
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 10.5.2016


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - doplnenie rozhodnutia
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 23.11.2017


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - doplnenie rozhodnutia
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 14.8.2018


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do 31.5.2014
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 2.6.2009


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do 31.5.2014 - zmena
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 21.2.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do 31.5.2014 - zmena
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 21.2.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov od 1.6.2014 do 31.5.2017
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19.3.2014


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber elektroodpadu z elektrozariadení
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 23.5.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber elektroodpadu z elektrozariadení - obdobie 1.6.2014 - 31.5.2017
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie - dňa 4.4.2014


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 14.4.2009


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel - do 31.3.2012
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 2.6.2009


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel - od 1.4.2012 do 31.3.2015
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 16.12.2011


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel - od 1.4.2015 do 31.3.2018
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.12.2014


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zhromažďovanie odpadov do 31.7.2012
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 11.8.2009


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zhromažďovanie odpadov do 30.11.2015
vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Martine dňa 7.12.2012


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zhromažďovanie odpadov od 1.12.2015 do 30.11.2018
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 4.9.2015


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - od 1.4.2016 do 31.3.2021
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 12.9.2016


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 29.9.2017


pdf_ikona.jpg Galimex EKO a.s. - súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
vydal: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 31.8.2017